Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich   ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správcem osobních údajů 

Marek Hladík

Minkovická 275

Šimonovice 463 12

IČ 70208841

 Provozujeme webové stránky www.royalsun.cz .

 Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, to znamená určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.royalsun.cz (dále jen „internetové stránky“) a ve studiu.

Kontaktní údaje

Marek Hladík

Minkovická 275

Šimonovice 463 12

tel. 777 019 807

email: info@royalsun.cz

Osobní údaje sbíráme z těchto důvodů

V následujícím přehledu můžete zjistit, proč osobní údaje vlastně potřebujeme, odkud se berou, které údaje ukládáme a co se s nimi děje dále.

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvy
Vyřízení objednávky v recepci a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář,email
Osobní údaje klientů (jméno, e-mail, telefon, fakturační údaje)
Přímo od klientů na recepci. E-mailová komunikace, kontaktní formuláře
Personál recepce Solárního studia Royal sun, subdodavatelé na základě vašeho souhlasu, cloudová úložiště
Plnění smlouvy
Vedení účetnictví
Fakturační údaje, kontaktní údaje (e- mail, telefon, jméno)
Přímo od klientů na recepci. E-mailová komunikace, smlouvy, faktury
Personál recepce Solárního studia Royal sun, subdodavatelé na základě vašeho souhlasu, cloudová úložiště
Oprávněný zájem
Zajištění,uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a vámi
Fakturační údaje, kontaktní údaje (e- mail, telefon, jméno)
Přímo od klientů na recepci. E-mailová komunikace, kontaktní formuláře, soutěže
Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy. Našim partnerům na základě smlouvy s vámi.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu 

Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

-práce s informacemi dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti                                                                            

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti. Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Soubory cookies

Na internetových stránkách www.royalsun.cz (dále jen “Stránky”) užíváme tzv. soubory cookies. Tímto a Zásadami ochrany osobních údajů (viz výše) o tom plníme naši informační povinnost v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Co jsou to cookies 


Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies informace, které o návštěvníkovi zjistí a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka.Právní normy uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas. Stránky používají různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se na nich objevují.

Jak cookies používáme 

Nutné :
Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní fungování jejich základních vlastností jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže bez těchto cookies správně fungovat.

Statistické :
Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace. Jiné cookies pak mohou pomoci, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá či zobrazit sdělení, které je relevantní a zajímavé pro jednotlivého uživatele.

Souhlas s ukládáním cookies


Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Svým nastavením prohlížeče a používáním Stránek výslovně souhlasíte s ukládáním nejen nutných souborů cookies.

Použití takových cookies můžete kdykoliv omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče dle Vaší libosti. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto uvedených adresách:

 – Chrome : support.google.com

 – Opera : help.opera.com

 – Firefox : support.mozilla.org

 – MSIE : support.microsoft.com

 – Edge : support.microsoft.com

 – Safari : support.apple.com

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:

– Instagram

– Facebook

– Google

– Twitter

Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu, nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

Cookies budeme ze Stránek automaticky mazat nejpozději do 14 měsíců od jejich posledního využití.

Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit

Správce dělá vše proto, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. 

Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu info@royalsun.cz nebo na telefon +420 777 019 807. 

Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresu : Marek Hladík, Minkovická 275, Šimonovice, 463 12.

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující admnistrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategorích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

Informace vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení ( i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat ) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat 

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat a to buď zasláním odvolání na adresu sídla správce nebo pomocí e-mailu.

Předávání do třetích zemí

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Závěrečná ustanovení

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 

Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 31.10.2018.

  Nejste si jistí jestli je solárium to pravé pro vaše tělo?

  Vyzkoušejte náš 1 opalovací cyklus zcela ZDARMA!

   Nejste si jistí jestli je solárium to pravé pro vaše tělo?

   Vyzkoušejte náš 1 opalovací cyklus zcela ZDARMA!

    Nejste si jistí jestli je solárium to pravé pro vaše tělo?

    Vyzkoušejte náš 1 opalovací cyklus zcela ZDARMA!

     Nejste si jistí jestli je solárium to pravé pro vaše tělo?

     Vyzkoušejte náš 1 opalovací cyklus zcela ZDARMA!